D O D G E M O M M A - 1.01
Loading...
Current Players - TF2 Rankings
Server #1Game ChatServer #2


Page x out of x
Search :
Time Name
Messageshowing '.$perpage.' out of last '.mysql_num_rows($query).' messages
ass
live
02:09:25 Nigger
15:01:30 /tp
14:58:59 WHAT
14:57:22 (Team) rtd`
14:57:06 the fuq
14:56:16 ( ° ͜ʖ °)
14:56:14 :)
14:56:01 aw
14:55:30 lmao
14:55:27 wrong with me
14:55:24 wth
14:54:11 ( ° ͜ʖ °)
14:54:09 oof
14:54:07 thats a run home
14:54:03 !taunt
14:54:01 LIFE IS PAIN
14:53:59 hahaha
14:53:07 rtv
14:49:44 ( ° ͜ʖ °)
14:49:41 ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
14:49:07 гет гуд( ° ͜ʖ °)
14:49:01 КАБУМ
14:49:00 ( ° ͜ʖ °)
14:48:54 lmao
14:48:48 ( ° ͜ʖ °)
14:48:40 yo stop embarazcn ma
14:48:19 ААА СУКАААААААААААА
14:48:18 Не ну ты слышал,слышал?!
14:48:10 сыр( ° ͜ʖ °)
14:47:44 00)))
14:47:07 ( ° ͜ʖ °)
14:47:05 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
14:46:31 щас пойдет нахуй
14:46:27 бот ебу дал
14:46:20 Ебать, что за лагти
14:46:15 10 вроде дали
14:46:09 иди нах
14:46:01 ez
14:45:34 lmao
14:45:30 ( ° ͜ʖ °)
14:45:12 GET GUT GET LMAOBOX
14:44:52 ( ° ͜ʖ °)
14:43:00 (Team) !tp
14:42:11 niedk sahver
14:41:54 xD
14:41:49 ( ° ͜ʖ °)
14:41:31 ( ° ͜ʖ °)
14:41:11 do yo suck dks?
14:40:13 "indc "[/n]" "say ( ͡° ͜ʖ ͡°)"
14:38:53 moove ty oass dam nbichazs
14:38:23 (Team) !servers
14:35:40 u cant crush ma chump
14:33:50 (Team) !stop
14:33:42 (Team) !break
14:33:35 (Team) !duel
14:32:23 dirty boieh ( ͡͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
14:31:29 (Team) !duel
06:48:39 learn too m2 coiddo
06:47:08 break
06:43:30 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
06:37:26 !rank
06:37:22 !taunt
06:35:46 e3z af
06:35:17 busta u boieh
06:34:16 punk azs bitch u prikk
06:34:10 hehehe
06:34:04 may good res tu rsol niga
06:32:04 hi to all
06:28:26 SHEIEI shit ma got sheIIIIed
06:27:14 gg thug
06:25:53 ye u din`t expect dat1
06:22:59 ahl ya had to do, w ass reflect de damn roccet, SS poy kack
06:21:52 { ͡• ͜ʖ ͡•
22:42:00 pay moer concetration fool
22:23:34 !duel
22:01:25 !pts
21:58:21 !cheats
21:57:47 /cheats
21:45:05 pvb
21:43:15 !rtv
21:43:11 !nominate
21:24:51 !rtd
21:21:22 JEEZ
21:19:43 DEES BITCHASS STUPID ASS MECHIANID ALL COLORED MOUSES SUCKS
21:18:43 fail as usual
21:17:37 hey there know wut
21:16:43 wooo pwopp
20:49:31 retd
20:47:09 молодой
20:47:06 как дела
20:30:00 !pts
20:29:58 !pts
20:29:21 !rank
20:29:20 !rank
20:29:16 !rank
20:28:32 !duel
20:27:51 !кев
20:14:32 )
20:14:22 !rtv
20:14:17 ija horehook yo anhoos punk ass bitch
20:14:01 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
20:14:00 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
20:14:00 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
20:14:00 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
20:13:58 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
20:13:58 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
20:13:56 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
20:13:49 ( ͠° ͜ʖ ͡°)
19:42:00 !pts
19:25:01 kiddl u rruin`in meh cobncetration
19:15:42 !logpts
18:54:29 !tp
18:54:06 !tp
18:49:12 !tp
14:23:50 rtv
14:21:17 hsiee no
14:20:11 niGGGGGER ive seen better niga
14:16:23 2ex75me
14:15:10 shit bud bitch kill ur busta dman kid
14:14:37 fuckyoo oY og omi no Y ounoob
14:13:36 wtf
14:12:58 dawged u just got mlveed
14:11:34 i al.,oosxt go tit
21:35:22 nah
21:35:12 niggu ur bad
21:04:29 (Team) !pts
20:56:04 (Team) !pts
20:54:05 (Team) извиняю
20:53:53 (Team) извиняюсь
20:52:52 rd
20:36:56 top
20:34:47 мой калькулятор не тянет
20:34:23 чем тебе эта не нравится?
20:31:51 rtv
20:31:50 nominate
20:29:29 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
20:28:13 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
20:27:14 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
20:27:14 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
20:27:14 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
20:27:13 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
20:27:13 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
20:25:15 !rank
20:25:10 !top10
20:16:28 MOB : я ахуенен `
20:14:36 (o͜ʖo)
20:10:59 !fov 90
20:09:07 /tp
20:07:57 MOB : я ахуенен `
20:07:40 /tp
19:57:29 ( ͡° ͜ʖ ͡°) Rekt
19:55:45 (Team) !fov
19:53:38 ( ͡° ͜ʖ ͡°) Rekt
19:50:38 ( ͡° ͜ʖ ͡°) Rekt
19:46:05 !logpts
19:45:54 !pts
19:41:35 !pts
19:41:31 !pts
19:37:34 !pts
19:34:39 /fp
19:34:38 !pts
19:34:14 :3
19:33:14 /tp
19:32:43 !pts
19:32:37 (Team) !pts
19:31:25 (Team) !voteban
19:31:06 (Team) !voteban
19:30:58 (Team) !voteban
19:30:55 (Team) !voteban
19:28:02 !pts
19:27:47 (Team) !pts
19:26:49 (Team) !pts
19:26:31 !pts
19:23:51 (Team) !voteban
19:23:07 (Team) !pts
19:23:02 !pts
19:22:56 !pts
19:08:28 vpvb
19:08:17 e zaf
19:08:09 "bin`d "[q]" "say ( ͡° ͜ʖ ͡°)"
19:07:39 dea; with t byruact h(⌐■_■)
19:06:28 pz no
19:06:22 /menu
19:06:17 /menu
19:06:13 /menu
19:05:31 /menu
19:05:24 /menu
19:05:18 /menu
18:47:58 dawg acid nigu me fight u up anyhdaeh shue iedman
18:38:40 not now dude
18:38:36 kyka fo gfukk saKE!!
17:45:22 woop wopp
16:24:19 Ты даже среагировать не успел
16:24:16 ( ͜。 ͡ʖ ͜。)
16:24:13 Я вас талисман
16:24:04 ы
16:11:47 ima horehook yo anhoos m98
16:10:18 !meniuy
16:10:07 !sa
16:10:02 y
16:09:55 adasd=
16:09:41 ~! wadasd
16:09:35 !dmenu
16:09:31 y
16:09:22 get re ktdickhead
16:07:22 bl fgt
16:07:13 (Team) !setport
16:07:12 (Team) !port
16:07:05 "bind "[q]" "say ( ͡° ͜ʖ ͡°)"
16:06:19 damn rleh khump
16:05:11 axax cyka)))
16:04:56 !add
14:15:54 !rtd
14:14:48 ow u pun kaz bitch
14:12:46 bitch
14:04:49 !pts
14:02:50 !pts
14:02:01 u still oew meh ur ass b oy
14:01:24 nah
14:00:44 ٠●•۩۞۩[̲̅Ŋ̲̅σ̲̅σ̲̅Ь̲̲̅̅۰̲̅đ̲̲̅̅σ̲̅ώ̲̅ŋ̲̲̲̅̅̅]۩۞۩•●٠
13:59:50 try to ihiche mouse next time didkihead
13:59:13 dats a faiul man
13:58:00 ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
13:57:14 bichas
13:57:05 PEWPEW
13:56:42 /botlvl5
13:56:39 !botlevel
13:56:33 !help
13:56:33 /menu
13:56:30 !top
13:56:22 (o͜ʖo)
13:55:58 well playe dpunk
13:55:24 !pts
13:54:35 !logpts
13:54:28 !pts
11:54:04 ineed warm u pfp
11:53:37 my dik stkill kbigah anyway
11:53:03 LOL FAIL
11:46:04 well, ur almost maed g00d
08:24:36 dunt eve ntry
08:24:03 (Team) !tp
02:47:18 !rtd
02:41:19 hah ah ah
01:25:07 cya
01:25:01 i gotta go cya
01:24:49 (Team) /thirdperson
01:24:40 (Team) /firstperson
01:23:32 /botlvl
01:23:32 /botlvl1
01:23:01 LMAO​BOX​ - WAY TO THE TOP
01:21:47 jajaja
01:21:36 /botlvl
01:21:36 /botlvl4
01:21:03 (Team) /thirdperson
01:20:55 (Team) /firstperson
01:19:30 vpvb
01:18:53 !tp
01:18:46 statue play
01:18:30 bruuuuuuh
01:18:14 me
01:18:12 whatever you want
01:18:06 against me or bot?
01:17:26 (Team) /thirdperson
01:16:45 waznt readeh for disz?
01:16:42 yo9u ca ndo better tha nthat
01:16:39 !rtv
01:16:36 rtv
01:16:30 XYU
01:16:27 rtv
01:16:21 type rtv
01:16:05 1 left
01:16:02 rtv
01:15:58 whatever
01:15:55 let`s rtv
01:15:48 ein`t even close
01:15:39 not bo wchump
01:15:33 girtgud
01:15:20 bloody hell
01:15:14 need to reset em
01:15:11 jesus
01:15:00 only for me it works
01:14:54 das a lvl5
01:14:51 fuc a u moan
01:14:38 is it impossible
01:14:31 i can turn on lvl5
01:14:29 /botlvl5
01:14:27 !botlvl
01:14:26 /botlvl5
01:14:21 /botlvl
01:14:21 /botlvl5
01:14:18 !botlvl
01:14:15 liek shi ma daymed
01:14:07 type !botlvl
01:13:51 lmao
01:13:35 ima brin a xh9 and ima wip y oasws clean bitchy bitch
01:13:21 cidfisted
01:12:55 ima horehook yo anhoo sbgusta
01:12:26 4
01:12:21 /botlvl
01:12:21 /botlvl4
01:12:16 mad
01:11:57 rtv
01:11:54 axaxu kyka ble tnahuuui dirt y u lul damn
01:11:54 nominate
01:11:24 bitch ass
01:11:23 i did it
01:11:21 wow
01:11:09 rank
01:11:09 oh god
01:10:59 oooooohohoohohohoho
01:10:39 ima 2fres fo9 u
01:09:58 even if we hit it
01:09:56 he can
01:09:52 can the bot even die btw?
01:09:27 /fov 121
01:07:59 /fov 119
01:07:55 haha i, atop killaz u can5t stap mi
01:07:18 yeee
01:07:16 /botlvl1
01:07:14 /botlvl
01:07:13 if u want
01:07:11 i can trynna beat him
01:06:58 lmao
01:06:55 nopent yesfirmative
01:06:52 ye, he is
01:06:47 u used to be betta dawg
01:06:40 waw the bot racist
01:06:37 /fov 121
01:06:30 /fov 121
01:06:26 u fukken nigga
01:06:25 /fov 121
01:06:22 (Team) /thirdperson
01:06:21 /fov 121
01:06:20 (Team) /thirdperson
01:06:19 (Team) /firstperson
01:06:19 (Team) /firstperson
01:06:18 (Team) /thirdperson
01:06:16 !tp !fp
01:06:14 and
01:06:13 !fov 20-130
01:06:13 !fp
01:06:11 btw, u can use
01:06:07 beat him once
01:06:03 we need to like
01:05:30 uwot
01:05:12 enemy
01:05:11 yep, he`s a bot
01:05:11 said
01:05:09 siad
01:05:05 my firend siad enemy is bot
01:04:58 !tp
01:04:54 why you asking?
01:04:50 boi y just goot gtfoed
01:04:50 im just a player
01:04:45 nope
01:04:40 ARE U BOT,
01:03:19 (Team) /thirdperson
01:03:17 (Team) /firstperson
01:03:15 hoo pun ass bitkh
01:03:00 (Team) /firstperson
01:02:40 step back babe
01:02:24 !rtd
01:02:14 9t u got enuf busta
01:01:30 !rtd
01:00:34 читы блять
01:00:27 да епт твою мать
01:00:20 Майк, прочитай лс
00:59:06 /botlvl
00:59:06 /botlvl5
00:59:03 /pts
00:58:40 /botlvl2
00:58:37 !botlvl
00:58:23 aw yae
00:54:25 /botlvl4
00:54:24 !botlvl
00:51:31 ponimayu
00:51:15 vpvb
00:50:12 4
00:50:11 xddd
00:50:10 4
00:50:07 rtv
00:50:07 rtv
00:50:03 nominate
00:50:02 rtv
00:48:38 /fov 121
00:46:50 !rank
00:44:23 /fov 119
00:42:23 2
00:40:14 xd
00:39:18 /fov 121
00:39:16 !fov 50
00:39:04 oops, that was awkward (╥﹏╥)
00:39:01 ʘ͜ʘ
00:35:08 rtv
00:35:04 rtv
00:35:01 type rtv
00:35:00 rtv
00:34:39 nominate
00:34:28 rtv
00:18:30 !rank
00:13:10 /fp
00:06:25 vpvb
00:06:19 ))))))))000000000
00:05:44 /tp
00:04:17 /tp
22:53:02 aimbot
22:52:40 tryharder m8
22:50:37 may god rest u rsoul m93
22:50:03 ill novoo teu rahs
22:48:52 dats a fail niggu
22:48:11 k
22:48:08 0-0
22:46:50 PEWPEW
22:46:24 lag
22:34:36 !rrtd
22:33:25 step bacc nigger
22:29:41 get of f mdei n thyg
22:24:59 botlvl44
22:16:07 !stop
22:14:58 !cheats
22:07:42 к
22:07:20 /tp
22:05:58 rtv
22:05:52 rtv
21:59:00 /tp
21:58:57 (Team) !pts
21:58:49 !pts
21:58:38 (Team) !pts
21:55:08 (Team) !pts
21:54:17 (Team) !jetpack
21:53:24 (Team) !jetp[ack
21:53:14 (Team) !jatpack
21:52:41 /fov 100
21:52:08 !jetpack
21:52:06 !jetpackl
21:52:02 !tp
21:50:56 (Team) !pts
21:42:31 !menu
21:38:02 (o͜ʖo)
21:27:49 /fp
21:21:15 /tp
21:19:09 !pts
21:16:38 прощайте дуры
21:15:23 док
21:15:23 дкок
21:15:22 док
21:15:21 док
21:15:20 док
21:13:39 екев
21:12:47 вата лашара
21:12:16 /tp
21:12:13 (Team) !fov 110
21:10:18 к
21:07:04 vpvb
21:06:14 /tp
20:00:02 lulu
19:59:59 sheii calm
19:59:21 gtfo ty
19:59:01 !rtf
19:55:12 (Team) !tp
19:44:44 aw man
19:11:38 frick this
19:10:58 not fair
19:10:35 00)))
19:08:52 no u
19:08:44 What`s next?, I got mi mind on sex, Upta ass oor 69?, Baby, ye look reall yfine!,
19:08:40 gay bot
19:07:16 ez bot
19:06:29 Fuck
19:05:24 Suckin` me dick and me moder fuk inge dballs, G I kno9w de half, so I l;augh
19:05:21 stfu bot
19:05:15 lulu
19:04:43 i got ya amio ( ͡͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
19:04:04 pipk
19:03:04 uwot
18:59:40 assshole ur bad
18:18:16 I PRESSED THE BUTTONWHY THE ROCKET HAS NOT REFLECTED WTFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
18:17:25 hitreg pleasse
17:37:20
... :
are you realy a bot?
17:36:56 away or ban